Ihlas nedir?Ne değildir?

<< < (2/4) > >>

aczmendi reşha:
Ve Bihi Nesteinu

Şeriat 3 cüzdür
1-ilim
2-amel
3-ihllas

Evvela İlim talim edilir sonra o ilme uygun amel edilir sonra buna ruh kazandırmak olan ihlas kazanılır ve bunun muhafazasına çalışılır..
Rıza-i İlahiye uygun olmayan  amel ile ihlas kazanılmaz, fakat o amelde ihlas gösterilinebilir..

Üstad (r.a)
   Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz:
Burda bilirsiniz ile kasdedilen şer'i olan yani itikadi ve ameli cenahların ilimlerini zatten bilir ve gereği ile amelde edersiniz.. Biliniz ilede İhlası kazanmak için gelecek düsturlar rehberiniz olsun denmiş.

1. düstur:
Amelinizde Rıza-i İlahi olmalı denmiş, niyetinizde denmemiş. Evvela Allahın razı olduğu amellerin ilimleri tahsil edilecekki,o ilimlerin ilmine uygun amelleride eda edilebilsin, buda maddi iştigaller manevi kapıları açmak içindir geregi ile o amel edilen letaifi inkişaf ettirerek ihlas ihlas kazanılacak sonrada gelecek dusturların gerekleri eda edilerek ihlasın muhafazası ile ihlası kıracak esbabdan uzak durulacak..

İhlasın daisi emri İlahidir. işlenen amel sırf emri ilahi olduğu içini işlenmelidir.
Yani medarı iltibas olmuş 5 mes'eledirde geçen:Tarik-i hakta çalışan ve mücahade edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmeli..
..O zat demiş '' ben Allah yolunda cihad(mücadele) etmekle vazifedarım, Muzaffer etmek veya mağlub etmek benim vazifem değil.. İşte bu sırrı teslimiyyeti anlaması ile..

Hulasa: ihlası kazanmamış birinin yani daha ihlas mes'elesinin başında olanın, amel ederken ihlaslı olması nasıl olur ne kadar olur... İhlası kazanması içinde evvela Razı olunan İlahi emirler ile amel etmesi gerekir dense isabet olur,(hususi bir ihsanı ilahiye mazhar olarak İHLASA Muvaffak olanlar ise başkadır).İhlas kazanmak demek ise: fiili dua olan amelleri eda ederek Allahın o fiili dualara iihsanda bulunması demektir, Allahın ihlası lutfetmesi demektir..

Bir şey daha varki ehemmiyetlidir: Denmemelidirki :Başarılı olanlar İHLASLI OLANLARDIR..!!Başarısız olanlarda İhlassız olanlardır..!!
neticeler takdir-i İlahi olmakla beraber..!! Başarı ihlası gösterenlere verilmektedir, yani ihlasın gerekleri ile amel etmektedir,yani hangi iş işlenecekse onun adetullahın gereği olan fiili duasının şartlarını eda edenler, umumen muvaffak olur, bu eda edişleri ise  o işin vacibi olan şartı ve emri ifadır. yani, ehli dalalet ne bilir ihlası ki, o dalaletlerinde GÖSTERDİKLERİ ihlas ile muvaffak olurlar denmişte, İHLASLIDIRLAR denmemiş..

İhlası kazanıp Muhafaza edilmek için gereken ameller eda edilir ise, Allahın ihsanı ile ihlası ihsan etmesi ilede ile bu haller yaşanır ise, Allah isterse ihsanı ile o kulunu Muhlaslar arasına alıp ,Muhlaslar defterine kaydederse o kişi Artık Allah'ın korumasına alınmıştır ve artık ihlası kaybetmesi mevsu değildir denebilir..

Allah Bizleri Muhlaslı olanlar defterine kaydedip orda muhafaza buyursun Kendi Rahimiyyeti ve ihsanı ile amin amin amin..

terennum:
ihlasin manasini acabilir miyiz? yukarida yazilanlardan ihlasin ne oldugunu anlayamadim ben. samimiyet manasi bir nebze giris olabilir gibi hissediyorum ama, Kurandaki manasiyla nasil anlariz ihlasi?

amelde riza-yi ilahiye olunca ihlasli oldugu ifade ediliyor. ama bu nasil oluyor?

amel, riza ve ihlas... bu 3 kavrami acmak lazim sanki. amel sadece "yapmak etmek" gibi sig bir mana olmasa gerek. yada riza ne demek ki? surekli kullaniyoruz Allah senden razi olsun diyoruz. aslinda ne demek bu cumle?

nurhanali:
   İhtar: İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar.
   (İşarat-ül İ'caz - 85)
  
   Evvelki âyette ibadete emredildiğinde, "İbadet nasıldır?" diye vârid olan suale cevaben: "Kur'anın talim ettiği gibi" denildi.
   (İşarat-ül İ'caz - 129)
  Bence Bu iki iktibastan daha güzel tarifi bilinmiyor hem kısa hem kolay anlaşılır hem belagatlı ila ahir

Allahın razı olmasıda emredildiği gibi yaparsan olur yoksa olmaz.

hulasa;
Bir amel emredildiği için yapılırsa ihlas'ı, emredildiği gibi yapılırsa Allahın rıza'sını netice verir.

terennum:
Allah'in emri, Allah'in rizasi ne demek?

Abdülbâkî:
İhlâs İslâmiyetin bir esasıdır.

Rızâ-i ilâhi cihetinde Kur'ân'ın ders verdiği hükümler ve kudsî hakîkatlere ait harekât ve a'mâl İhlâstan sudur etse ve insanın hâl dili mânen Kur'ân'ın ayetlerini okusa ve yansıtsa o vakit İslâmiyetin bir esası olan ihlâs hakîki mânâsını ve kıvamını bulmuş olmalıdır.

İhlâs, kullukta harîka sadakat ve fevkalâde metanettir.

İhlâs, hizmet-i kur'âniyede, kulluğumuzda ve vazîfemizde mağlûp da olsak, kuvve-i mâneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermemektir. O noktada kanaat etmektir.

İhlâs, güzel ahlâkın esası ve rûhudur.

İhlâs, hizmet-i dînîyenin mukâbilinde dünyada birşey istenilmemesidir.

İhlâslı olan, aldatmayan, özü-sözü bir olan, ilmiyle amel eden kişidir.

İnsan ihlâs vasıtasıyla, şirk-i hafîden ve riya ve tasannu gibi rezâilden halâs olur; tezkiye-i nefis vasıtasıyla nefs-i emmârenin ve enâniyetin tehlikelerinden kurtulur.

Yukarıdaki ifâdeler istifâde ettiğim Risâle-i Nûr hakîkatlerinden tefekkürlerimdir.

Üstaddan bir yer ekleyelim inşâallah.

"O vakit, âzamî ihlâs ki, hiçbirşeye âlet olmayacak; hem vazife-i İlâhiyeye karışmamak için kader-i İlâhî hakkımdaki bu şiddetli hâlete aleyhimde değil, lehimde olarak fetva verdi, müsaade etti.
(Emirdağ Lâhikası (2) - Mektup No: 140 )

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa